Milan Koniar

autorizovaný stavebný inžinier

SKSI 0974*SP*A1

ukončil Stavebnú fakultu STU v Bratislave v roku 1990

1992-6
pôsobil v Žiline v projekčnej kancelárii Proma.
V Nitre pôsobí od 1996
1996-2002
pôsobil v ateliéri San-Huma'90
1998
Autorizačné osvedčenie SKSI
2002-6
pôsobil v ateliéri AK Ing. arch. Juraj Polyák
2008
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov

CSP - Noize
00:00 / 00:00