Marián Piterka

autorizovaný stavebný inžinier

SKSI 3232*SP*A1

pôsobí v Nitre od ukončenia Stavebnej fakulty STU v Bratislave roku 1995

1996-9
pôsobil v ateliéri In antis

1999-2006
pôsobil vo vlastnom ateliéri Iná architektúra

2002
Autorizačné osvedčenie SKSI

2006
spolu Milanom Csandom založil vlastnú architektonickú kanceláriu

2007
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov

CSP - Noize
00:00 / 00:00