1/4

Ondrochov LIPOVÁ

bytový dom

architektúra Milan Csanda, Norbert Dúbravský, Martin Žilinčík

HIP Milan Koniar

projekt 2015

vizualizácia Martin Žilinčík