1/6

Parkové nábrežie NITRA

bytový dom - zateplenie
architektúra Zuzana Švikruhová
HIP Marián Piterka
projekt/realizácia 2010/11

foto archív

CSP - Noize
00:00 / 00:00