1/5

Tekmar LUŽIANKY

administratívna budova a výrobno-skladovací objekt
architektúra Milan Csanda
HIP Marián Piterka
projekt/realizácia 2012-2016
foto archív