top of page

Business Garden BRATISLAVA

administratívna budova

projektant AK Csanda-Piterka

architektúra Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik
HIP Milan Koniar
projekt/realizácia 2012-3/2013-4
vizualizácia archív

bottom of page