top of page

Centrum Alekšince

urbanistická štúdia
urbanizmus Milan Csanda, Marián Haberland
prieskumy/zadanie/územný plán 2017

bottom of page