top of page

Park Piesková Nitra

polyfunkčný objekt

architektúra Milan Csanda, Marián Haberland
HIP Milan Koniar
projekt/realizácia 2018/v príprave
vizualizácia archív

bottom of page