top of page

Naša filozofia

V oblasti architektonického navrhovania je našou filozofiou zladiť kontext prostredia, predstavy stavebníka v súhre súčasnej architektúry, racionálnej dispozície a optimálnych stavebných konštrukcií.

V oblasti územného plánovania v pochopení urbanistického vývoja a identifikáciou daností súčasnosti hľadáme a navrhujeme podmienky pre optimálne alebo aj odvážne možnosti budúcnosti.

Celú našu filozofiu by sme zhrnuli do nášho sloganu:

Tvoríme priestor pre život, kvalitne a elegantne

Ako sa voláme

Architektonická kancelária Csanda-Piterka, s.r.o. (skrátene AK Csanda-Piterka, s.r.o. alebo aj AK CS-P)

Čo všetko vieme pre vás urobiť

  • architektonické služby (investičný zámer, architektonickú štúdiu, štúdia interiéru, projekt interiéru)

  • projekčné služby (dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia, dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia, dokumentáciu pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre výber dodávateľa, dokumentáciu pre odstránenie stavby)

  • služby územného plánovania (urbanistickú štúdiu, územný plán obce, územný plán zóny, krajinno-ekologický plán)

  • inžinierske služby (zabezpečenie vyjadrenia k investičnému zámeru, zabezpečenie vydania územného rozhodnutia, zabezpečenie vydania stavebného povolenia, zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia)

  • vybrané služby v oblasti stavebnej fyziky (energetická certifikácia budov)

bottom of page