top of page

Architektonická kancelária Csanda-Piterka s.r.o.

Riečna 2, 949 01 Nitra
tel: +421 (37) 6503217
e-mail: kancelaria@csanda-piterka.sk
web: http://www.csanda-piterka.sk
spoločnosť je zapísaná v OR SR Nr, oddiel Sr, vložka 21299/N
IČO: 36362468
IČ DPH: SK2022192139

AK Csanda-Piterka s.r.o.

Riečna 2, 949 01 Nitra
tel: +421 (37) 6503217
e-mail: kancelaria@csanda-piterka.sk
web: http://www.csanda-piterka.sk
spoločnosť je zapísaná OR SR Nr, oddiel Sr, vložka 29825/N
IČO: 46333924
DIČ: SK2023341375

AKplus Csanda-Piterka s.r.o.

Riečna 2, 949 01 Nitra
tel: +421 (37) 6503217
e-mail: kancelaria@csanda-piterka.sk
web: http://www.csanda-piterka.sk

spoločnosť je zapísaná v OR SR Nr, oddiel Sr, vložka 39966/N
IČO: 50110608

DIČ: 2120179160

Poval

Riečna 2, 949 01 Nitra

tel: +421 (37) 6503217

e-mail: poval.kancelaria@gmail.com

web: http://www.csanda-piterka.sk/poval

bottom of page