top of page
LOGO AK CS-P.png

Ing. arch. Marián Haberland

autorizovaný architekt

SKA 2600 AA

pôsobí v Nitre od ukončenia Fakulty architektúry STU v Bratislave roku 2009.

2008-2016
pôsobil v ateliéri BARAK architekti, s.r.o.

2016-

pôsobí v ateliéri AK CSP
2021
Autorizačné osvedčenie SKA

bottom of page