top of page
LOGO AK CS-P.png

Ing. Milan Koniar

autorizovaný stavebný inžinier

SKSI 0974*SP*A1

SKSI 167*1*2008

ukončil Stavebnú fakultu STU v Bratislave v roku 1990

1992-6
pôsobil v Žiline v projekčnej kancelárii Proma.
V Nitre pôsobí od 1996
1996-2002
pôsobil v ateliéri San-Huma'90
1998
Autorizačné osvedčenie SKSI
2002-6
pôsobil v ateliéri AK Ing. arch. Juraj Polyák
2008
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov

bottom of page